"Bij arbitrage is een gedegen kennis en ervaring op bouwjuridisch en bouwkostengebied van groot belang. Aacon maakt een conflict inzichtelijk volgens de wet- en regelgeving. Dit maakt een gang naar de rechter vaak overbodig."

Wat is arbitrage?

Het komt helaas maar al te vaak voor: tijdens de uitvoering ontstaat een meningsverschil tussen opdrachtgever en aannemer. Wanneer deze partijen niet gemakkelijk tot een compromis kunnen komen, is het verstandig om een onafhankelijke partij een oordeel te laten vellen over het probleem en de mogelijke compromissen. Arbitrage kan een gang naar de rechter voorkomen.

Werkwijze

Bij de aanvraag voor arbitrage bekijkt Aacon eerst wat de wet- en regelgeving en de ontwerpstukken voor invloed hebben op het conflict en wat de eventuele financiële gevolgen zijn. Hiervan maakt Aacon een rapport. Vervolgens vindt een gesprek plaats tussen Aacon en de conflicterende partijen, waarbij iedere partij kan reageren op het rapport. Doorgaans wordt op basis van ons rapport een oplossing alsnog bereikt voordat een gang naar de rechter plaatsvindt. Lukt dat niet, dan stelt Aacon een verslag op van het gesprek en voegt dit toe aan het rapport. Op basis van deze arbitrage kan de rechter dan een oordeel vellen.