"Elke opdrachtgever zou een begrotingscontrole moeten laten uitvoeren voordat de contracten worden getekend. Dat zou een hoop ellende tijdens de bouw besparen."

Wat is een begrotingscontrole?

Voornamelijk bij grotere afwijkingen tussen de inschrijving van de aannemer en de begrotingen van de opdrachtgever, projectontwikkelaar of architect is het zinvol om de oorzaak van deze afwijkingen te bekijken. Niet alleen uit het oogpunt van kostenbesparingen, maar ook om onvoorziene problemen tijdens de realisatie van een bouwproject te voorkomen.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 7 (Prijs-/contractvorming). Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 7. Voor een goede controle dient Aacon over exact dezelfde documenten te beschikken als de aannemer(s).

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

De begrotingscontroles van Aacon omvatten primair de bouwkosten; installaties en terreinwerkzaamheden worden indicatief gecontroleerd. Indien gewenst vraagt Aacon aanvullende offertes op. Overige delen, zoals in de NEN 2699 zijn omschreven, worden door Aacon niet gecontroleerd.

Opbouw

In overleg kan Aacon delen van een begroting controleren, of de volledige bouwkosten. Hierbij hanteren wij standaard de volgende drie stadia:

Stadium 1: Prijsniveau - grote factoren

Prijzen van bouwdelen/materialen met een prijsinvloed van meer dan 10% op de totale offerte worden gecontroleerd aan de hand van referentieprojecten; indien gewenst vraagt Aacon aanvullende offertes op.

Stadium 2: Hoeveelheden - grote factoren

Wanneer uit een controle stadium 1 reden bestaat voor een verdere controle, controleert Aacon de hoeveelheden van bouwdelen en/of materialen die een prijsinvloed van meer dan 10% op de totale bouwsom hebben.

Stadium 3: Schaduwbegroting

Met name bij grotere projecten waar door Aacon geen laatste kostentoetsing (zie de DO-begroting en de directiebegroting) is uitgevoerd, kan het noodzakelijk zijn om een volledige schaduwbegroting te maken. Een schaduwbegroting is in grote lijnen gelijk aan een directiebegroting.

Bijzonderheden

Een goede gegevensvoorziening, een goed bestek en goede kostentoetsingen maken een begrotingscontrole een stuk eenvoudiger.