"Het overzicht benodigde gegevens is voor alle partijen in de bouw een goed uitgangspunt om te bekijken welke gegevens op welk moment beschikbaar moeten zijn."

Voor een beter resultaat

Het resultaat van onze werkzaamheden is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Met het het overzicht benodigde gegevens (pdf) maakt Aacon inzichtelijk welke informatie in welk projectstadium volgens de NEN 2699 (en dus de DNR-STB 2014) gewenst is voor een optimaal resultaat. Zie voor meer informatie ook de pagina werkwijze.

Probleem met NEN 2574

In de NEN 2574 is omschreven welke projectgegevens in bepaalde stadia binnen de realisatie van een bouwproject aanwezig moeten zijn. De stadia zoals die in de NEN 2574 zijn omschreven, zijn echter vervangen door de stadia van de NEN 2699, die weer verwijst naar de DNR-STB 2014. Hiermee is de NEN 2574 in strijd met de NEN 2699 en dus niet meer te gebruiken. Daarom heeft Aacon hiervoor een eigen richtlijn opgesteld. Het overzicht benodigde gegevens (pdf) is een combinatie van de NEN 2574 en de DNR-STB 2014 en loopt daarmee vooruit op een aanpassing van de NEN 2574 door het NNI.