"De mogelijkheid voor niet-projectgebonden besteksvoorwaarden is onbekend, maar biedt grote voordelen."

Wat zijn besteksvoorwaarden?

Besteksvoorwaarden regelen de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen tijdens en na de realisatie van een bouwproject. Goede besteksvoorwaarden zijn daarom cruciaal om duidelijkheid te bieden bij eventuele conflicten.

Volgens de Stichting Stabu en de BNB moeten besteksvoorwaarden onderdeel uitmaken van het bestek zelf. De opname van niet-projectgebonden bepalingen in een apart boekwerk biedt echter veel voordelen voor architecten, projectontwikkelaars en grote opdrachtgevers: Naast het feit dat het daadwerkelijke bestek veel dunner en dus ook veel leesbaarder is, ontstaat ook een éénduidige en inzichtelijke juridische basis voor alle bestekken.

Aacon biedt al jaren de AATB (Aacon Algemene en Technische Bepalingen) aan, die als basis voor zowel Stabu bestekken als technische omschrijvingen kunnen dienen. Op wens vervaardigt Aacon ook een op de AATB gebaseerd boekwerk met besteksvoorwaarden voor professionele partijen.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 6 (technisch ontwerp/bestek) volgens de DNR-STB 2009.
Voor projectgebonden besteksvoorwaarden zijn de zelfde gegevens nodig als voor de rest van het STABU bestek. Voor niet-projectgebonden besteksvoorwaarden zijn geen projectgegevens nodig.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

Aacon besteksvoorwaarden omvatten zowel het bouwkundig deel als het installatiedeel.

Bijzonderheden

Geen.