"Met goede projectstukken en goede contracten ontstaat de ideale bais voor een vlotte uitvoering van het bouwproject."

Wat zijn bouwcontracten?

Contracten voor de uitvoering worden afgesloten tussen de opdrachtgever en de aannemer. Het is belangrijk dat de contracten niet in strijd zijn met wet- en regelgeving én met het bestek. Aacon stelt alle nodige contracten op waarbij u als opdrachtgever zeker bent van een juist afgesloten overeenkomst.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 7 (Prijs-/contractvorming) volgens de DNR-STB 2014.
Benodigde gegevens: de gegevens zoals die aan de aannemer zijn verstrekt.

Opbouw

Aacon verzorgt de complete set contracten die nodig zijn voor gunning en uitvoering.

Bijzonderheden

De combinatie van goede bouwcontracten en een STABU bestek zijn belangrijke factoren voor het minimaliseren van de kans op problemen tijdens de uitvoering. Ook voert Aacon vaak een begrotingscontrole uit voordat de contracten worden opgesteld.