"Voor grotere projecten is een directiebegroting een zeer belangrijke basis voor de controle van inschrijfbegrotingen."

Wat is een directiebegroting?

De directiebegroting is een laatste kostentoets voor de aanbesteding en/of prijsonderhandeling. Tegelijk vormt de directiebegroting een nuttig instrument als controle op de inschrijving van een aannemer. Bij eenvoudiger/kleinere bouwprojecten wordt de DO-begroting als eenvoudiger vervanging voor de directiebegroting gebruikt.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 6 (Technisch Ontwerp) volgens de DNR-STB 2014. Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 6.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

De begrotingen van Aacon omvatten de bouwkosten en een indicatie voor de installaties. Overige delen, zoals in de NEN 2699 zijn omschreven, worden door Aacon niet berekend.

Opbouw: bouwkosten

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 6 (STABU specificaties)

volgorde

STABU; op wens NlSfb

hoeveelheden

Bepaling vanaf tekening, volgens NEN 2580 en 3699. Hoeveelheden die niet vanaf tekening kunnen worden bepaald, worden ingeschat.

prijzen

Prijsopbouw gesplitst in arbeid, materiaal, materieel en onderaannemers, volgens standaard indicaties. Van bouwdelen/materialen met een prijsinvloed van meer dan 5% wordt een offerte opgevraagd bij een fabrikant/leverancier.

Opbouw: installaties

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 3 (elementenclusters).

volgorde

STABU

hoeveelheden

Worden niet bepaald

prijzen

Globale indicaties op basis van referentieprojecten

Bijzonderheden

De directiebegroting is grotendeels gelijk aan de inschrijfbegroting.