"Zeker bij kleinere of bij eenvoudige projecten is de DO-begroting een prima alternatief voor een directiebegroting of inschrijfbegroting."

Wat is een DO-begroting?

De DO-begroting wordt bij grotere bouwprojecten gebruikt als extra controle voor de detaillering van het ontwerp. Bij kleinere en/of eenvoudige bouwprojecten vormt de DO-begroting vaak de laatste kostentoets voor de aanbesteding en/of prijsonderhandeling. In dit laatste geval is de DO-begroting ook een nuttig instrument voor controle van een inschrijfbegroting.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 5 (Definitief Ontwerp) volgens de DNR-STB 2014. Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 5.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

De begrotingen van Aacon omvatten de bouwkosten en een indicatie voor de installaties. Overige delen, zoals in de NEN 2699 zijn omschreven, worden door Aacon niet berekend.

Opbouw: bouwkosten

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 5 (technische oplossingen)

volgorde

STABU; op wens NlSfb

hoeveelheden

Bepaling vanaf tekening, volgens NEN 2580 en 3699. Hoeveelheden die niet vanaf tekening kunnen worden bepaald, worden ingeschat. Wanneer de DO-begroting voor een aannemer wordt vervaardigd, bepalen Aacon en de aannemer in overleg voor welke bouwdelen offerte wordt aangevraagd en of voor deze bouwdelen hoeveelheden moeten worden berekend.

prijzen

Prijsopbouw gesplitst in arbeid, materiaal, materieel en onderaannemers, volgens standaard indicaties. Van bouwdelen/materialen met een prijsinvloed van meer dan 15% wordt een offerte opgevraagd bij een fabrikant/leverancier; wanneer de DO-begroting voor een aannemer wordt vervaardigd, worden geen prijzen opgevraagd anders dan door de aannemer opgegeven.

Opbouw: installaties

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 3 (elementenclusters).

volgorde

STABU

hoeveelheden

Worden niet bepaald

prijzen

Globale indicaties op basis van referentieprojecten

Bijzonderheden

De DO-begroting wordt regelmatig door aannemers gebruikt als vereenvoudigde, en dus minder kostbare, inschrijfbegroting.