"Juist tijdens de eerste schetsen van een bouwproject is een goede indicatie van de te verwachten bouwkosten essentieel. Een haalbaarheidsbegroting biedt voor alle partijen een uitstekend kader voor het vervolgtraject."

Wat is een haalbaarheidsbegroting?

De haalbaarheidsbegroting is een eerste kostentoetsing op het ontwerp van een groter cq. een complex bouwproject. Het doel van deze kostentoetsing is om globaal te bepalen of het ontwerp financieel gezien aansluit op het ter beschikking gestelde budget. Bij grote verschillen tussen begroting en budget is het in dit stadium gemakkelijk en dus goedkoper om het ontwerp aan te passen.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 3 (Structuurontwerp) volgens de DNR-STB 2014. Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 3.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

De begrotingen van Aacon omvatten de bouwkosten en een indicatie voor de installaties. Overige delen, zoals in de NEN 2699 zijn omschreven, worden door Aacon niet berekend.

Opbouw: bouwkosten

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 4 (elementen)

volgorde

elementen (volgens NEN 2699)

hoeveelheden

De belangrijkste hoeveelheden worden door de opdrachtgever verstrekt. Overige hoeveelheden op basis van standaard verhoudingsgetallen.

prijzen

Eenheidsprijzen volgens standaard indicaties.

Opbouw: installaties

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 3 (elementenclusters).

volgorde

STABU

hoeveelheden

Worden niet bepaald

prijzen

Globale indicaties op basis van referentieprojecten

Bijzonderheden

Gezien het karakter van de haalbaarheidsbegroting (weinig gegevens aanwezig), staan de belangrijkste uitgangspunten en aannames in de begroting vermeld. Het is zelfs mogelijk om op basis van schetsen een haalbaarheidsbegroting te maken.