"Een inschrijfbegroting is niet alleen bedoeld als prijsberekening, maar moet de aannemer vooral inzicht geven in de mogelijkheden en risico's."

Wat is een inschrijfbegroting?

De inschrijfbegroting is een gedetailleerde begroting die door aannemers als basis voor de prijsindiening wordt gebruikt. Bij eenvoudiger/kleinere bouwprojecten wordt de DO-begroting als eenvoudiger vervanging voor de inschrijfbegroting gebruikt. De inschrijfbegroting is zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke wensen van de aannemer.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 7 (Prijs-/contractvorming) volgens de DNR-STB 2014. Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 7.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

De begrotingen van Aacon omvatten de bouwkosten en een indicatie voor de installaties. Overige delen, zoals in de NEN 2699 zijn omschreven, worden door Aacon niet berekend.

Opbouw: bouwkosten

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 6 (STABU specificaties)

volgorde

STABU; op wens NlSfb

hoeveelheden

Bepaling vanaf tekening, volgens NEN 2580 en 3699. Hoeveelheden die niet vanaf tekening kunnen worden bepaald, worden ingeschat. Bij opdracht bepalen Aacon en de aannemer in overleg voor welke bouwdelen offerte wordt aangevraagd en of voor deze bouwdelen hoeveelheden moeten worden berekend.

prijzen

Prijsopbouw gesplitst in arbeid, materiaal, materieel en onderaannemers, volgens standaard indicaties of volgens de prijsbestanden van de aannemer.

Opbouw: installaties

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 3 (elementenclusters).

volgorde

STABU

hoeveelheden

Worden niet bepaald

prijzen

Globale indicaties op basis van referentieprojecten

Bijzonderheden

De inschrijfbegroting wordt als pdf en in IBIS Trad software aangeleverd. Conversie van IBIS Trad naar Kraan Begroot+ software is mogelijk.