"Alleen met een goede organisatiestructuur kun je optimaal presteren en ontwikkelen. Aacon is ook in dit opzicht een uniek adviesbureau."

Combinatie van franchise en maatschap

De adviseurs van Aacon zijn zelfstandig ondernemers met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De werk- en handelswijze, organisatorische en juridische kaders waarbinnen onze adviseurs werken, zijn vastgelegd in de OABA, de Overeenkomst tussen Aacon Bouwkundig Adviseurs. In feite is Aacon hiermee een combinatie tussen een franchiseformule en een maatschap. Met deze organisatiestructuur, die in 2007 in werking trad, is Aacon een voorbeeld van een modern adviesbureau waarbij de combinatie van zelfstandigheid en een optimale samenwerking tot uitstekende resultaten leidt.