"Aacon ondersteunt de opdrachtgever en/of architect waar nodig, ook op het gebied van projectmanagement. Met name onze flexibiliteit maakt ons gemakkelijk inzetbaar."

Wat is projectmanagement?

Bij projectmanagement wordt de coördinatie bij het realiseren van een bouwproject door een projectmanager uitgevoerd. De projectmanager is hierbij de adviseur van de opdrachtgever en regelt een aantal zaken namens de opdrachtgever. Door projectmanagement kan de opdrachtgever gemakkelijker een betere greep op het project houden.

Flexibel

De manier waarop Aacon ondersteuning biedt bij projectmanagement is onder meer afhankelijk van de partij die ons inschakelt. Architecten en projectontwikkelaars besteden doorgaans een exact afgebakend pakket aan taken uit aan Aacon. Voert de opdrachtgever zelf het projectmanagement uit, dan vullen wij de opdrachtgever aan waar nodig en gewenst, vanaf de eerste schetsen tot aan de oplevering.

Financiële en juridische zekerheid

Een goed inzicht in de kosten, het zoveel mogelijk beperken van kostenoverschrijdingen en een goede juridische zekerheid bij problemen tijdens of na de uitvoering. Dat zijn zeer belangrijke zaken voor de opdrachtgever. De basis hiervoor ligt in goed tekenwerk, goede en accurate begrotingen en in volledige bestekken. Vanuit onze ruime ervaring qua begrotingen en bestekken kunnen wij ook tekenwerk goed analyseren en controleren. Aacon maakt uw bouwproject inzichtelijk.

Uitvoering

De uitvoering is een spannende tijd: worden werkzaamheden volgens planning en volgens de ontwerpstukken uitgevoerd? Hoe wordt omgegaan met afwijking ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp? Ook hier neemt Aacon de belangrijkste coördinerende taken waar, zodat de opdrachtgever zijn handen vrij houdt voor andere zaken.