"Een goed begin is het halve werk. Met de SO-begroting (structuurontwerpbegroting) weten de opdrachtgever en architect meteen waar ze aan toe zijn."

Wat is een SO-begroting?

De SO-begroting is voor de meeste bouwontwerpen de eerste kostentoetsing. Hoewel de opbouw hetzelfde is als die van een haalbaarheidsbegroting, worden de hoeveelheden door Aacon berekend aan de hand van de verstrekte tekeningen. Door de meer concrete informatie ontstaat een nauwkeuriger begroting.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 3 (Structuurontwerp) volgens de DNR-STB 2014. Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 3.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

De begrotingen van Aacon omvatten de bouwkosten en een indicatie voor de installaties. Overige delen, zoals in de NEN 2699 zijn omschreven, worden door Aacon niet berekend.

Opbouw: bouwkosten

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 4 (elementen)

volgorde

elementen (volgens NEN 2699)

hoeveelheden

Bepaling vanaf tekening, volgens NEN 2580 en 3699. Hoeveelheden die niet vanaf tekening kunnen worden bepaald, worden ingeschat.

prijzen

Eenheidsprijzen volgens standaard indicaties. Van bouwdelen/materialen met een prijsinvloed van meer dan 20% wordt een richtprijs opgevraagd bij een fabrikant/leverancier.

Opbouw: installaties

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 3 (elementenclusters).

volgorde

STABU

hoeveelheden

Worden niet bepaald

prijzen

Globale indicaties op basis van referentieprojecten

Bijzonderheden

Wanneer nog geen materiaalstaat aanwezig is, levert Aacon deze standaard met de SO-begroting mee.