"Een professioneel STABU bestek verkleint de kans op problemen tijdens de uitvoering aanzienlijk."

Wat is een STABU bestek?

In een STABU bestek zijn de te gebruiken materialen, specificaties, verwerkingsmethoden en garantievoorwaarden van een bouwproject omschreven. Officiële STABU bestekken zijn opgebouwd volgens de richtlijnen van de Stichting STABU (licentie sinds 1989) en de BNB (lid sinds 2001, voorzitterschap sinds 2012). Een goed STABU bestek verkleint de kans op meerwerk en/of conflicten tijdens de bouw in hoge mate.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 6 (technisch ontwerp/bestek) volgens de DNR-STB 2014.
Benodigde gegevens volgens het overzicht benodigde gegevens - stadium 6.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

De technische omschrijvingen en bestekken van Aacon omvatten het algemene en het bouwkundige deel (STABU hoofdstukken 1 t/m 49). Overige delen, zoals in de NEN 2699 zijn omschreven, zijn uitgesloten, tenzij in een offerte anders omschreven.

Bijzonderheden

In Aacon STABU bestekken zijn omschrijvingen met CE-keurmerk opgenomen; indien beschikbaar neemt Aacon ook de betreffende BRL's op. Met deze werkwijze zijn materialen exacter omschreven dan wanneer alleen van het CE-keurmerk uitgegaan zou worden.