"Een technische omschrijving is niet duur en zeker bij keinere projecten interessanter dan een STABU bestek."

Wat is een technische omschrijving?

Een technische omschrijving is een vereenvoudigd STABU bestek waarin de constructies en de te gebruiken materialen exact of indicatief zijn vastgelegd, afhankelijk van de aangeleverde informatie. Voor grote bouwprojecten biedt de technische omschrijving een uitstekende basis voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Bij eenvoudige/kleinere bouwprojecten kan de technische omschrijving worden gebruikt in plaats van een STABU bestek. Hierbij is het echter belangrijk te vermelden dat bij een STABU bestek en de overige projectgegevens die daarbij horen de kans op problemen tijdens de uitvoering duidelijk kleiner zijn.

Stadium, benodigde gegevens

Technische omschrijving VO: Stadium 4 (Voorontwerp) volgens de DNR-STB 2014.
Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 4.

Technische omschrijving DO: Stadium 5 (Definitief ontwerp) volgens de DNR-STB 2014.
Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 5.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

De technische omschrijvingen en bestekken van Aacon omvatten het algemene en het bouwkundige deel (STABU hoofdstukken 1 t/m 49). Overige delen, zoals in de NEN 2699 zijn omschreven, zijn uitgesloten, tenzij in een offerte anders omschreven.

Bijzonderheden

Geen.