"Een VO-begroting (Voorlopig Ontwerpbegroting) geeft net die extra controle die nodig is om onvoorziene extra uitgaven te voorkomen."

Wat is een VO-begroting?

De VO-begroting is een belangrijke kostentoets; bij grote afwijkingen tussen het budget en de te verwachten bouwkosten is het in dit stadium nog relatief eenvoudig om ontwerpwijzigingen door te voeren. Door zijn opbouw kan de VO-begroting in een later stadium gemakkelijk worden bijgewerkt naar een DO-begroting.

Stadium, benodigde gegevens

Stadium 4 (Voorontwerp) volgens de DNR-STB 2014. Zie het overzicht benodigde gegevens - stadium 4.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

De begrotingen van Aacon omvatten de bouwkosten en een indicatie voor de installaties. Overige delen, zoals in de NEN 2699 zijn omschreven, worden door Aacon niet berekend.

Opbouw: bouwkosten

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 5 (technische oplossingen)

volgorde

STABU; op wens NlSfb

hoeveelheden

Bepaling vanaf tekening, volgens NEN 2580 en 3699. Hoeveelheden die niet vanaf tekening kunnen worden bepaald, worden ingeschat.

prijzen

Eenheidsprijzen volgens standaard indicaties. Van bouwdelen/materialen met een prijsinvloed van meer dan 15% wordt een richtprijs opgevraagd bij een fabrikant/leverancier.

Opbouw: installaties

indeling

Volgens NEN 2699 - niveau 3 (elementenclusters).

volgorde

STABU

hoeveelheden

Worden niet bepaald

prijzen

Globale indicaties op basis van referentieprojecten

Bijzonderheden

Voor een gedetailleerd inzicht in de kostenopbouw is het modelijk om de indicaties van de prijsopbouw te printen.