"Leveringsvoorwaarden zijn een vangnet. Duidelijkheid en een goede kwaliteit van werkzaamheden zorgen ervoor dat onze voorwaarden praktisch nooit gebruikt hoeven te worden."

Een kwestie van duidelijkheid

Duidelijkheid is een belangrijke factor bij het maken van goede afspraken. Degelijke leveringsvoorwaarden zijn daarbij onontbeerlijk. De Aacon Bouwkundig Adviseurs Leveringsvoorwaarden - versie 21A zijn gebaseerd op de DNR 2011 - eerste herziening (juli 2013), waarbij alleen afwijkingen op de DNR zijn omschreven.

Hoe gebruikt Aacon de DNR?

De DNR is een uitstekende en zeer uitgebreide basis voor bouwkundig adviesbureaus. Het probleem van de DNR is echter dat deze zeer algemeen van opzet is, waardoor bepaalde specifieke zaken niet of onvolledig zijn opgenomen. Door de Aacon leveringsvoorwaarden te baseren op de DNR en alleen afwijkingen ten opzichte van de DNR in onze leveringsvoorwaarden op te nemen, zijn deze leveringsvoorwaarden kort en goed leesbaar gehouden. Naar onze mening is dit een betere oplossing dan te kiezen voor volledig bedrijfseigen voorwaarden.

Hoe gebruikt Aacon zijn leveringsvoorwaarden?

De Aacon Bouwkundig Adviseurs Leveringsvoorwaarden zijn voornamelijk bedoeld als juridisch vangnet bij eventuele geschillen tussen Aacon en de opdrachtgevers van Aacon. Bij eventuele geschillen kijken wij allereerst naar de redelijkheid van de klacht van onze opdrachtgever en proberen wij een bevredigende oplossing te vinden. Wanneer een klacht volgens Aacon ongegrond is en/of wanneer een goed compromis niet snel haalbaar lijkt, passen wij onze leveringsvoorwaarden toe. Door duidelijk aan te geven wat u als opdrachtgever van Aacon mag verwachten én door een uitstekende kwaliteit van onze werkzaamheden hoeft Aacon zich zeer zelden te beroepen op de leveringsvoorwaarden.

Privacy Policy

Naast de leveringsvoorwaarden, waarin onder meer de vertrouwelijkheid van gegegevens is geregeld, is in de Aacon Privacy Policy (pdf) omschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.