"Naast kwaliteit zijn goede afspraken en een professionele, transparante manier van werken belangrijke pijlers onder het succes van Aacon."

Duidelijkheid

Wanneer u met Aacon werkt, weet u waar u aan toe bent. Zo werken wij standaard zoveel mogelijk volgens de NEN-normen en zijn onze leveringsvoorwaarden gebaseerd op de DNR 2011 (herziene versie 2013). Minstens zo belangrijk is echter de kwaliteit die Aacon levert; of het nu gaat om projectmanagement, arbitrage, bouwkosten of bestekken.

Van input naar output

naamgeving, opbouw en detaillering

In de NEN 2699 zijn de naamgeving en indeling voor verschillende soorten begrotingen geregeld. Ook zijn kaders gesteld voor de opbouw en detaillering van begrotingen. Stichting STABU geeft de richtlijnen voor de detaillering en opbouw van bestekken. In de producttabel vindt u een overzicht van de werkzaamheden die Aacon levert binnen de diverse stadia (zie hieronder).

fasering van de realisatie van bouwprojecten

In de DNR-STB 2014 is een fasering opgenomen van de realisatie van bouwprojecten. De NEN 2699 maakt gebruik van deze stadia voor de naamgeving, opbouw en detaillering van begrotingen, zie paragraaf 4.3 van deze norm.

welke gegevens in welk stadium?

In de NEN 2574 is omschreven welke projectgegevens in bepaalde stadia binnen de realisatie van een bouwproject aanwezig moeten zijn. De in de NEN 2574 genoemde stadia wijken af van de stadia die genoemd zijn in de DNR-STB-2014 en dus ook van de NEN 2699. Er is op dit moment dus geen goede norm die bepaalt welke projectgegevens in welk stadium aanwezig moeten zijn. Daarom heeft Aacon hiervoor een eigen richtlijn opgesteld: het overzicht benodigde gegevens. Dit overzicht is een combinatie van de NEN 2574 en de DNR-STB 2014.

Verdere normen

Voor het bepalen van hoeveelheden geven de NEN 2580 en de NEN 3699 de nodige richtlijnen. Ook deze normen worden door Aacon als leidraad gebruikt.